Maandag 25 september jl. ontvingen het Westlandse wooninitiatief Stichting Droom je Thuis en kinderdienstencentrum Zonnehof uit Naaldwijk beiden een gift van Serviceclub Kiwanis Westland.

Kiwanis had op 23 augustus jl. een golfdag georganiseerd. Met de golfwedstrijd en de aansluitende barbecue, maar ook met de veiling van diverse leuke kavels, werd een prachtig bedrag opgehaald: KDC Zonnehof ontving een cheque van € 5.000,- en Stichting Droom je Thuis ontving een cheque van € 7.000,-, waarbij de NSGK-plusregeling nog eens 50% toevoegde! Totaal konden de jongeren van “Droom je Thuis” een cheque in ontvangst nemen van € 10.500,-.

KDC Zonnehof gaat het ontvangen bedrag besteden aan het interieur van de snoezelruimte.

Stichting Droom je Thuis, die binnen enkele jaren haar woondroom wil realiseren in Naaldwijk, reserveert het bedrag voor de tilliften die benodigd zullen zijn in de woning.

Beide goede doelen zijn dankbaar en blij met het geld dat door Serviceclub Kiwanis werd ingezameld in hun hoofdzakelijk Westlandse netwerk. KDC Zonnehof maakte de afspraak dat de leden van Kiwanis de snoezelruimte maar eens moeten komen ervaren, na oplevering van de uitbreiding van het interieur. Ook Stichting Droom je Thuis deed een dergelijke belofte, om de werking van de tillift maar eens aan den lijve te ondervinden. Maar daarvoor is nog wat geduld nodig. De stichting is nu nog bezig om zekerheid te krijgen over de locatie van de woonbestemming.