Stichting Droom je Thuis en KDC Zonnehof ontvangen gift van Kiwanis Westland

Maandag 25 september jl. ontvingen het Westlandse wooninitiatief Stichting Droom je Thuis en kinderdienstencentrum Zonnehof uit Naaldwijk beiden een gift van Serviceclub Kiwanis Westland.

Kiwanis had op 23 augustus jl. een golfdag georganiseerd. Met de golfwedstrijd en de aansluitende barbecue, maar ook met de veiling van diverse leuke kavels, werd een prachtig bedrag opgehaald: KDC Zonnehof ontving een cheque van € 5.000,- en Stichting Droom je Thuis ontving een cheque van € 7.000,-, waarbij de NSGK-plusregeling nog eens 50% toevoegde! Totaal konden de jongeren van “Droom je Thuis” een cheque in ontvangst nemen van € 10.500,-.

KDC Zonnehof gaat het ontvangen bedrag besteden aan het interieur van de snoezelruimte.

Stichting Droom je Thuis, die binnen enkele jaren haar woondroom wil realiseren in Naaldwijk, reserveert het bedrag voor de tilliften die benodigd zullen zijn in de woning.

Beide goede doelen zijn dankbaar en blij met het geld dat door Serviceclub Kiwanis werd ingezameld in hun hoofdzakelijk Westlandse netwerk. KDC Zonnehof maakte de afspraak dat de leden van Kiwanis de snoezelruimte maar eens moeten komen ervaren, na oplevering van de uitbreiding van het interieur. Ook Stichting Droom je Thuis deed een dergelijke belofte, om de werking van de tillift maar eens aan den lijve te ondervinden. Maar daarvoor is nog wat geduld nodig. De stichting is nu nog bezig om zekerheid te krijgen over de locatie van de woonbestemming.

Mappa Mondo goed doel voor Kiwanis Westland Open

Wat is Mappa Mondo?

Mappa Mondo is een thuis voor ernstig en/of chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die (nog) niet thuis terecht kunnen. Maar ook voor kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen. Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven. In Mappa Mondo worden de kinderen dag en nacht met alle zorg omringd. Zo is er continue een verpleegkundige aanwezig en zijn er pedagogisch medewerkers die het kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Voor de gewone dagelijkse zorg is er een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij halen met hun diverse achtergronden het normale leven in huis. En normaal, huiselijk, dat is de sfeer, die Mappa Mondo wil uitademen….

Wat doen de Vrienden voor Mappa Mondo?

De Stichting Vrienden van Mappa Mondo Haaglanden is in september 2014 opgericht middelen, kennis en inzet ten behoeve van Mappa Mondo Haaglanden te genereren. Door de ondersteuning met menskracht en middelen blijft Mappa Mondo Haaglanden in staat om de broodnodige hoogwaardige zorg voor ernstige zieke kinderen te kunnen verlenen.

Met uw bijdrage kunnen wij:

  • Mappa Mondo financieel ondersteunen in de zorg van ernstig zieke kinderen.
  • Kinderen helpen waarbij plaatsing niet of maar deels wordt vergoed.
  • Kinderen helpen met noodzakelijke behandelingen die niet worden vergoed.
  • Wensen vervullen die de medewerkers hebben om nog betere zorg te kunnen verlenen.

Meer informatie vindt u op www.vriendenvanmappamondo.nl

Op YouTube is ook een filmpje van ons thuis voor zieke kinderen te vinden.

Met uw deelname aan het Kiwanis Westland Open mede georganiseerd door Ladies & Swing steunt u de vrienden van Mappa Mondo!

Prijzen 1,2 en 3 Golftoernooi Broekpolder – verzilverd op The Dutch.

Op vrijdag 7 november 2014 hebben de winnaars van het Golftoernooi op Golfclub Broekpolder van het Kiwanis Westland Open Golftoernooi van 22 september j.l. een schitterende dag gehad op de exclusieve Golfclub The Dutch te Spijk (Gemeente Lingewaal).

De gelukkigen waren Peter Lansbergen, Branko Bakker en Matthy van Paridon. Zij hadden alle drie een Greenfee voor deze exclusieve Golfclub gewonnen. De Greenfees waren beschikbaar gesteld door Renno van Vuuren (partner van Vuurenvaart Capital Consultants) en Ramon Schilperoord (RSGolf).

Kiwanisclub Westland bedankt Beide heren namens de stichting Jorens en het Stop Tetanus project van Kiwanis International heel hartelijk!

Iedereen heeft een schitterende dag gehad die tot in de puntjes was verzorgd. Het was de kers op de taart!

Kiwanis Westland steunt Stichting Jorens

Kiwanis Westland steunt Stichting Jorens

Op maandag 13 oktober heeft de serviceclub Kiwanis Westland een cheque ter waarde van 3500 euro overhandigd aan de Stichting Jorens. Deze cheque is mogelijk gemaakt door de fundraising actie van Kiwanis Westland. Op maandag 22september hebben op het golfterrein van Golfclub Westland in ‘s-Gravenzande en op de golfbaan Broekpolder te Vlaardingen een veertigtal ervaren en beginnende golfers een hele plezierige middag en avond gehad en samen met de sponsors gezorgd voor een hele mooie bijdrage voor de Stichting Jorens. Deze stichting zorgt ervoor, dat gezinnen, die jaren lang niet de mogelijkheid hebben gehad om eens een keer op vakantie te gaan vanwege alle problematiek, die zich voordoet om met een gehandicapt kind, dat deze gezinnen nu wél met z’n allen een keer een prachtige vakantie in het buitenland kunnen meemaken.

Onder het motto: Mensen met een golfers handicap komen op voor mensen met een echte handicap!  werd deze dag zodanig succesvol, dat er door het organiserende Kiwanis  Westland direct werd toegezegd, dat er volgend jaar weer een golfevenement georganiseerd zal worden.

Overhandiging Cheque St. Jorens(2)

Vlnr: Arjan Starrenburg (Kiwanis Westland), Kees Quak ( St. Jorens), Frank van ‘t Hoff  (Vrijwilliger St. Jorens) en op de voorgrond Rens Quak

Inschrijving Kiwanis Westland Open

De inschrijving is geopend! Het eerste Kiwanis Westland Open golftoernooi wordt gehouden op maandag 22 september 2014. Er zijn twee toernooien: op de golfbaan Broekpolder voor spelers met een handicap onder de 20, en in de middag op golfclub Westland. Na beide toernooien sluiten we de dag af met een gezellige BBQ op golfclub Westland.

De opbrengst van het Kiwanis Westland Open komt geheel ten goede aan Stichting Jorens en het Kiwanis “Stop Tetanus” project in samenwerking met Unicef.