Stichting Droom je Thuis en KDC Zonnehof ontvangen gift van Kiwanis Westland

Maandag 25 september jl. ontvingen het Westlandse wooninitiatief Stichting Droom je Thuis en kinderdienstencentrum Zonnehof uit Naaldwijk beiden een gift van Serviceclub Kiwanis Westland.

Kiwanis had op 23 augustus jl. een golfdag georganiseerd. Met de golfwedstrijd en de aansluitende barbecue, maar ook met de veiling van diverse leuke kavels, werd een prachtig bedrag opgehaald: KDC Zonnehof ontving een cheque van € 5.000,- en Stichting Droom je Thuis ontving een cheque van € 7.000,-, waarbij de NSGK-plusregeling nog eens 50% toevoegde! Totaal konden de jongeren van “Droom je Thuis” een cheque in ontvangst nemen van € 10.500,-.

KDC Zonnehof gaat het ontvangen bedrag besteden aan het interieur van de snoezelruimte.

Stichting Droom je Thuis, die binnen enkele jaren haar woondroom wil realiseren in Naaldwijk, reserveert het bedrag voor de tilliften die benodigd zullen zijn in de woning.

Beide goede doelen zijn dankbaar en blij met het geld dat door Serviceclub Kiwanis werd ingezameld in hun hoofdzakelijk Westlandse netwerk. KDC Zonnehof maakte de afspraak dat de leden van Kiwanis de snoezelruimte maar eens moeten komen ervaren, na oplevering van de uitbreiding van het interieur. Ook Stichting Droom je Thuis deed een dergelijke belofte, om de werking van de tillift maar eens aan den lijve te ondervinden. Maar daarvoor is nog wat geduld nodig. De stichting is nu nog bezig om zekerheid te krijgen over de locatie van de woonbestemming.

Kiwanis Westland steunt Stichting Jorens

Kiwanis Westland steunt Stichting Jorens

Op maandag 13 oktober heeft de serviceclub Kiwanis Westland een cheque ter waarde van 3500 euro overhandigd aan de Stichting Jorens. Deze cheque is mogelijk gemaakt door de fundraising actie van Kiwanis Westland. Op maandag 22september hebben op het golfterrein van Golfclub Westland in ‘s-Gravenzande en op de golfbaan Broekpolder te Vlaardingen een veertigtal ervaren en beginnende golfers een hele plezierige middag en avond gehad en samen met de sponsors gezorgd voor een hele mooie bijdrage voor de Stichting Jorens. Deze stichting zorgt ervoor, dat gezinnen, die jaren lang niet de mogelijkheid hebben gehad om eens een keer op vakantie te gaan vanwege alle problematiek, die zich voordoet om met een gehandicapt kind, dat deze gezinnen nu wél met z’n allen een keer een prachtige vakantie in het buitenland kunnen meemaken.

Onder het motto: Mensen met een golfers handicap komen op voor mensen met een echte handicap!  werd deze dag zodanig succesvol, dat er door het organiserende Kiwanis  Westland direct werd toegezegd, dat er volgend jaar weer een golfevenement georganiseerd zal worden.

Overhandiging Cheque St. Jorens(2)

Vlnr: Arjan Starrenburg (Kiwanis Westland), Kees Quak ( St. Jorens), Frank van ‘t Hoff  (Vrijwilliger St. Jorens) en op de voorgrond Rens Quak