Wat is Mappa Mondo?

Mappa Mondo is een thuis voor ernstig en/of chronisch zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te verblijven, maar die (nog) niet thuis terecht kunnen. Maar ook voor kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben, zodat ouders even tot rust kunnen komen. Kinderen die recht hebben op een zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk leven. In Mappa Mondo worden de kinderen dag en nacht met alle zorg omringd. Zo is er continue een verpleegkundige aanwezig en zijn er pedagogisch medewerkers die het kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Voor de gewone dagelijkse zorg is er een grote groep gemotiveerde vrijwilligers. Zij halen met hun diverse achtergronden het normale leven in huis. En normaal, huiselijk, dat is de sfeer, die Mappa Mondo wil uitademen….

Wat doen de Vrienden voor Mappa Mondo?

De Stichting Vrienden van Mappa Mondo Haaglanden is in september 2014 opgericht middelen, kennis en inzet ten behoeve van Mappa Mondo Haaglanden te genereren. Door de ondersteuning met menskracht en middelen blijft Mappa Mondo Haaglanden in staat om de broodnodige hoogwaardige zorg voor ernstige zieke kinderen te kunnen verlenen.

Met uw bijdrage kunnen wij:

  • Mappa Mondo financieel ondersteunen in de zorg van ernstig zieke kinderen.
  • Kinderen helpen waarbij plaatsing niet of maar deels wordt vergoed.
  • Kinderen helpen met noodzakelijke behandelingen die niet worden vergoed.
  • Wensen vervullen die de medewerkers hebben om nog betere zorg te kunnen verlenen.

Meer informatie vindt u op www.vriendenvanmappamondo.nl

Op YouTube is ook een filmpje van ons thuis voor zieke kinderen te vinden.

Met uw deelname aan het Kiwanis Westland Open mede georganiseerd door Ladies & Swing steunt u de vrienden van Mappa Mondo!