Vraag uw privé-link aan

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer: NL66ABNA 0480 1690 63 t.n.v. Kiwanis Westland, o.v.v. “Golftoernooi 2021”